Financiële kalender

Financiële kalender

Naast de jaarresultaten, publiceert Accentis eveneens halfjaarcijfers. De verwachte publicatiedatums en de datum voor de algemene vergadering van aandeelhouders zijn de volgende:

Publicatie van de jaarresultaten 2017 26 februari 2018
Publicatie van het jaarverslag 2017 16 april 2018
Jaarlijkse algemene vergadering 2018 22 mei 2018
Publicatie van de halfjaarresultaten 2018 24 augustus 2018


Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen steeds zo snel mogelijk op deze website worden vermeld.

De jaarresultaten, halfjaarcijfers en vroegere driemaandelijkse financiële verslagen kunnen geraadpleegd en gedownload worden bij de persberichten in deze rubriek. Wie zich inschrijft op onze mailinglijst ontvangt die persberichten automatisch.
De jaarverslagen zijn gebundeld onder publicaties.