Financiële kalender

Financiële kalender

Naast de jaarresultaten, publiceert Accentis eveneens halfjaarcijfers. De verwachte publicatiedatums en de datum voor de algemene vergadering van aandeelhouders zijn de volgende:

Publicatie van de jaarresultaten 2018 25 februari 2019
Publicatie van het jaarverslag 2018 15 april 2019
Jaarlijkse algemene vergadering 2019 28 mei 2019
Publicatie van de halfjaarresultaten 2019 26 augustus 2019


Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen steeds zo snel mogelijk op deze website worden vermeld.

De jaarresultaten, halfjaarcijfers en vroegere driemaandelijkse financiële verslagen kunnen geraadpleegd en gedownload worden bij de persberichten in deze rubriek. Wie zich inschrijft op onze mailinglijst ontvangt die persberichten automatisch.
De jaarverslagen zijn gebundeld onder publicaties.