Over Accentis

Accentis specialiseert zich voornamelijk in industrieel vastgoed, voornamelijk in België en Slowakije. Een lange-termijnstrategie wordt nagestreefd met als doel de waarde van de vastgoedportefeuille te maximaliseren. Het optimaliseren van de huurinkomsten in combinatie met een actief portefeuillebeheer en risicomanagement is een belangrijk onderdeel van ons DNA. 

Operationeel en strategisch vastgoedbeheer

De vernieuwing van het portfolio gebeurt door middel van nieuwbouwprojecten, voornamelijk ‘maatwerk’ op vraag van onze gebruikers. Een en ander wordt gecombineerd met de verkoop van kleinere en minder strategische panden met een hogere kostenratio en groter verhuur risico. Het technisch behoud van de bestaande panden is eveneens een belangrijk aandachtspunt.

Semi-industrieel vastgoed in Europa

Ons huidige portfolio bestaat hoofdzakelijk uit strategisch gelegen, semi-industrieel vastgoed in België, Slovakije en Duitsland. De nog beschikbare locaties vindt u bij de beschikbaarheden per pand.