Over Accentis

Accentis specialiseert zich in (semi-)industrieel vastgoed, voornamelijk in België en Duitsland. Een langetermijnstrategie wordt nagestreefd die erop gericht is de waarde van de vastgoedportefeuille te maximaliseren. Het optimaliseren van de huurinkomsten in combinatie met een actief portefeuillebeheer en risicomanagement is een belangrijk onderdeel van ons DNA. 

Operationeel en strategisch vastgoedbeheer

De vernieuwing van het portfolio gebeurt door middel van nieuwbouwprojecten, voornamelijk op vraag van onze gebruikers. Een en ander wordt gecombineerd met de verkoop van kleinere en minder strategische panden met een hogere kostenratio en groter verhuurrisico. Het technisch behoud van de bestaande panden is tevens een belangrijk aandachtspunt.

(Semi-)Industrieel vastgoed in Europa

Ons huidige portfolio bestaat hoofdzakelijk uit strategisch gelegen (semi-)industrieel vastgoed in België en Duitsland. De nog beschikbare oppervlakten vindt u bij de beschikbaarheden per pand.