Investor Relations

Het aandeel Accentis noteert aan Euronext Brussels (ACCB).
Deze rubriek bundelt alle voor beleggers nuttige informatie.

Financiële kalender

Biedt u een overzicht van de verwachte publicatiedatums van de financiële persberichten en jaarverslagen en de datum voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Persberichten

Hier vindt u persberichten over financiële en andere gereguleerde informatie, met inbegrip van persberichten naar aanleiding van ontvangen kennisgevingen in het kader van de wet van 2 mei 2007 en handel met voorkennis.

Publicaties

Deze rubriek bundelt alle jaarverslagen, prospectussen, bijzondere verslagen van de raad van bestuur en ontwerpen van statutenwijziging die in de afgelopen 5 jaar werden gepubliceerd.

Corporate Governance

Licht toe op welke manier Accentis de principes van de Belgische Corporate Governance Code toepast in het beleid en biedt informatie over de raad van bestuur, de comités opgericht in de schoot van de raad van bestuur en het management.

Informatie voor de aandeelhouders

Deze rubriek bevat informatie die effectenhouders nodig hebben om hun rechten uit te oefenen en informatie betreffende de rechten verbonden aan het houden van effecten en eventuele wijzigingen. U vindt hier de laatste versie van de gecoördineerde statuten van de vennootschap, informatie over het aandelenkapitaal (inclusief noemer en statutaire drempels) en de aandeelhoudersstructuur, alle informatie vervat in transparantiekennisgevingen, en de gegevens van een contactpersoon voor transparantiekennisgevingen, informatie met betrekking tot dividenden en contactinformatie voor de financiële dienst (betaalagent).

Algemene vergaderingen

Deze rubriek bevat informatie die effectenhouders nodig hebben om hun rechten uit te oefenen. De werking van de algemene vergaderingen wordt er beschreven en u vindt er informatie met betrekking tot de algemene vergaderingen van de afgelopen 5 jaar. De oproepingen voor gewone algemene vergaderingen of bijzondere/buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens opgenomen in deze rubriek. U vindt er ook de nodige volmachtformulieren.

Berichtgeving FSMA

Eventuele waarschuwingen uitgegeven door de FSMA worden opgenomen onder deze rubriek.

Contacteer ons

Indien u contact wenst op te nemen met de verantwoordelijke Investor Relations kan dit rechtstreeks via e-mail

Om automatisch alle persberichten in uw mailbox te ontvangen op het ogenblik van hun publicatie, kan u zich via hier aanmelden op onze mailinglijst.