Commercial Feedback

06/2018
 • Beide nieuwbouwprojecten werden tijdig opgestart en verlopen zowel planmatig als budgetmatig volledig binnen het gestelde kader :
 • Het project te Lier (750m2 logistieke of productiehal + 2x750 m2 polyvalent gebruik en kantoren = 2250 m2) werd deze maand aan de markt aangeboden (Klik hier voor een foto ,schets en grondplan).
 • het project te Slovakije (750m2 kantoren + 3450 m2 productieruimte + 1050 m2 opslag = 5250 m2) zal in december 2018 worden opgeleverd aan TFC CABLES, de nieuwe gebruiker van de totaliteit! Klik hier voor enkele foto's (1,2,3,4)
04/2018
 • Een van onze belangrijke gebruikers van het Accentis Business Center te Lier, LEO PHARMA, bevestigt de verlenging van haar overeenkomst na een periode van 9 jaar!  Eveneens te Lier verwelkomen we graag FINTELTAX als nieuwe gebruiker.
 • Gezien de moeilijkheden rond de hoofdhuurder van het kantoorcomplex te Overpelt, werd beslist het commerciële en technische beheer van dit kantoorgebouw terug in eigen beheer te nemen. 
 • Johan Van Looy zal vanaf deze maand het Accentis team versterken.  Hij zal het building management van onze site te Lier en Overpelt waarnemen.
02/2018

Twee jonge ondernemingen, WEBCRUNCH en PARETO, kozen het Accentis Business Center als nieuwe thuisbasis.

Accentis en nieuwbouwprojecten? Graag bevestigen we in april as. van start te gaan met twee nieuwbouwprojecten ter uitbreiding van onze twee grote sites:

 • Lier (België): een bedrijfshall van ca. 750 m² in combinatie met polyvalente ruimte waaronder kantoren van ca. 1.500 m².
 • Campus (Slowakije): een bedrijfsgebouw bestemd voor productie en logistiek eveneens voorzien van kantoren van ca. 5.000 m².

Deze ontwikkelingen, met voorziene oplevering tegen jaareinde, volgen op de eerdere nieuwbouwprojecten van de afgelopen jaren, meer bepaald het bedrijfscomplex (ca. 25.000 m²) en de logistieke hallen (ca. 1.000 m² en ca. 1.500 m²) op de site Campus.

12/2017

Wij wensen U allen prettige eindejaarsfeesten en het allerbeste voor 2018!

In het Accentis Business Center te Lier verwelkomen we graag de firma BLICKLE als nieuwe gebruiker (145 m²).  Eveneens bevestigde SDWORX de geplande uitbreiding zodoende een kantoorunit van ca. 320 m² ter beschikking wordt gesteld.

TFC CABLES ondertekende een LOI voor de huur van een nieuw bedrijfsgebouw van ca. 4000 m² op onze site CAMPUS (Slovakije).  De oplevering van dit nieuwbouwproject is voorzien voor november 2018.

10/2017

AWS, één van de hoofdgebruikers van de site Pan Vavrecka, bevestigde de vernieuwing van zijn huurovereenkomst (opp. ca. 4.400 m²) voor een periode van 5 jaar!

De verkoopakte betreffende de laatste 2 onbebouwde percelen industriegrond te Overpelt werd verleden op 28 september 2017. Per heden behoudt Accentis Property Overpelt een volledig verhuurde (11.500 m²) industriële site met een totale grondoppervlakte van ca. 30.000 m².

Nieuwe introductiefilmpjes werden gecreëerd voor de site Campus en Pan Vavrecka (Slowakije). Deze kunnen bekeken worden via de desbetreffende gebouwfiches hierboven in 'Vastgoed in de kijker'.

09/2017

De hoofdgebruiker van het Accentis Business Center, Xeikon (Flint group), bevestigde de keuze voor de locatie LIER door middel van ondertekening van een nieuwe overeenkomst van ter beschikking stelling met einddatum 30/06/2027!

Eveneens te Lier wordt voor einde maand een vernieuwde bouwaanvraag voor het aanpalende perceel bouwgrond ingediend, met planning de nieuwbouwwerken (ca. 2.250 m² verhuurbare oppervlakte) begin volgend jaar aan te vatten.

07/2017
 • Wegens diverse problemen met hun nieuwbouwproject, bevestigt EANDIS wederom een verlenging van de huur van het pand Ter Waarde te Ieper tot einde 2018. Nadien is het onze intentie deze site te verbouwen naar individuele doch koppelbare units.
 • In het Accentis Business Center te Lier, zet SDWORX het licht op groen voor een uitbreiding van haar commerciële zetel.
 • Een eerste fase (aanleg kruispunt met circulatie) in de nieuwe ontsluiting van de uitbreidingszone Palenicky (Slovakije) wordt opgestart. Zodoende kan de industriële Campus site toekomstig uitbreiden met ca. 30000 m2!
06/2017

Voor de laatste 2 percelen industrieterrein te Overpelt (ca. 10000m2), werd een koop-verkoop verbintenis ondertekend met de firma SRS uit Neerpelt. Zij wensen aan te vangen met de ontwikkeling van een eerste industriehall dienstig voor de verhuur van “mini-units”.

05/2017

In onze site PAN-VAVRECKA (Slowakije) werd gestart met het verhuur klaar maken van de laatste beschikbare ruimtes, gelegen op de 2de verdieping. Na voltooiing alsook creatie van een bijkomende ontsluiting, heeft een horecabedrijf reeds toegezegd ca. 200m2 in gebruik te nemen voor de uitbating van een bedrijfskantine, wat een extra faciliteit genereert voor onze gebruikers. PAN-VAVRECKA telt een kleine 14000 m2 verhuurbare oppervlakte. Onze gebruikers ‘AWS Slovakia’, ‘TFC Cables’, ‘Eastern Electronics’ en ‘Tonrec’, bieden tewerkstelling aan ongeveer 300 personen!

Contacteer ons team

 

CEO/COO

Bruno Holthof

bruno.holthof@accentis.com

CFO

Evelien Devlieger

evelien.devlieger@accentis.com

Boekhouding/Administratie Wim De Buyn wim.debruyn@accentis.com
  Tim Wymeersch tim.wymeersch@accentis.com

Project management

Renaat Holthof

renaat.holthof@accentis.com

Building & Site management

Wouter Bouckaert

wouter.bouckaert@accentis.com

  Johan Van Looy johan.vanlooy@accentis.com

Technical management

Erik Van de Mosselaer

erik.vandemosselaer@accentis.com

Site management Slowakije

Martin Pariza

martin.pariza@accentis.com

Servicedienst Lier Accentis Business Center benjamin.tuffin@accentis.com

 

Accentis: Industrieel vastgoed in Europa

Accentis investeert in en verhuurt (semi-)industrieel vastgoed voornamelijk in België en Slovakije  - strategisch gelegen industriegebouwen van hoogstaande kwaliteit. Niet onbelangrijk: we investeren voor de lange termijn. Ons bestaande portfolio optimaliseren is daarom onze eerste prioriteit. Daarnaast willen we door een actief portefeuillebeheer meerwaarde creëren ter ondersteuning van toekomstige groei.

Het aandeel Accentis noteert aan Euronext Brussels. meer weten...

 

Subscribe to Accentis RSS