Financiële kalender

Naast de jaarresultaten publiceert Accentis eveneens halfjaarcijfers. De verwachte publicatiedatums en de datum voor de jaarlijkse algemene vergadering zijn de volgende:

Publicatie van het jaarverslag 2021 18 april 2022
Jaarlijkse algemene vergadering 2021 25 mei 2021
Publicatie van de halfjaarresultaten 2021 30 augustus 2021
Publicatie van de jaarresultaten 2021 21 februari 2022

Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen steeds zo snel mogelijk op de website worden vermeld.

De publicaties van de (half)jaarresultaten worden opgenomen in de rubriek Persberichten. De jaarverslagen worden gebundeld onder de rubriek Publicaties. Wie zich inschrijft op de mailinglijst ontvangt alle publicaties ook automatisch.