Financiële kalender

Naast de jaarresultaten publiceert Accentis eveneens halfjaarcijfers. De verwachte publicatiedatums en de datum voor de jaarlijkse algemene vergadering zijn de volgende:

Jaarlijkse algemene vergadering 2022 24 mei 2022
Publicatie van de halfjaarresultaten 2022 29 augustus 2022
Publicatie van de jaarresultaten 2022 20 februari 2023
Publicatie van het jaarverslag 2022 17 april 2023

Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen steeds zo snel mogelijk op de website worden vermeld.

De publicaties van de (half)jaarresultaten worden opgenomen in de rubriek Persberichten. De jaarverslagen worden gebundeld onder de rubriek Publicaties. Wie zich inschrijft op de mailinglijst ontvangt alle publicaties ook automatisch.