Financiële kalender

Naast de jaarresultaten publiceert Accentis eveneens halfjaarcijfers. De verwachte publicatiedatums en de datum voor de jaarlijkse algemene vergadering zijn de volgende:

Publicatie van het jaarverslag 2019 20 april 2020
Jaarlijkse algemene vergadering 2020 26 mei 2020
Publicatie van de halfjaarresultaten 2020 31 augustus 2020
Publicatie van de jaarresultaten 2020 22 februari 2021

Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen steeds zo snel mogelijk op de website worden vermeld.

De publicaties van de (half)jaarresultaten worden opgenomen in de rubriek Persberichten. De jaarverslagen worden gebundeld onder de rubriek Publicaties. Wie zich inschrijft op de mailinglijst ontvangt alle publicaties ook automatisch.