Financiële kalender

Naast de jaarresultaten publiceert Accentis eveneens halfjaarcijfers. De verwachte publicatiedatums en de datum voor de jaarlijkse algemene vergadering zijn de volgende:

Jaarlijkse algemene vergadering 2024 28 mei 2024
Publicatie van de halfjaarresultaten 2024 26 augustus 2024
Publicatie van de jaarresultaten 2024 24 februari 2025

Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen steeds zo snel mogelijk op de website worden vermeld.

De publicaties van de (half)jaarresultaten worden opgenomen in de rubriek Persberichten. De jaarverslagen worden gebundeld onder de rubriek Publicaties. Wie zich inschrijft op de mailinglijst ontvangt alle publicaties ook automatisch.