Financiële kalender

Naast de jaarresultaten, publiceert Accentis eveneens halfjaarcijfers. De verwachte publicatiedatums en de datum voor de algemene vergadering van aandeelhouders zijn de volgende:

Publicatie van de jaarresultaten 2019 24 februari 2020
Publicatie van het jaarverslag 2019 20 april 2020
Jaarlijkse algemene vergadering 2020 26 mei 2020
Publicatie van de halfjaarresultaten 2020 31 augustus 2020

Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen steeds zo snel mogelijk op deze website worden vermeld.

De jaarresultaten, halfjaarcijfers en vroegere driemaandelijkse financiële verslagen kunnen geraadpleegd en gedownload worden bij de persberichten in deze rubriek. Wie zich inschrijft op onze mailinglijst ontvangt die persberichten automatisch.
De jaarverslagen zijn gebundeld onder publicaties.