Corporate Governance

Accentis hecht veel belang aan een correcte en transparante informatieverstrekking aan zijn belanghebbenden: aandeelhouders, partners, huurders, leveranciers en anderen. De corporate governance-principes, de principes van deugdelijk bestuur, zijn dan ook de basis voor de dagelijkse besluitvoering.

Corporate governance is in de Belgische Corporate Governance Code gedefinieerd als een reeks regels en gedragingen op basis waarvan vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. De Code is gebaseerd op het pas-toe-of-leg-uit-principe: Belgische beursgenoteerde bedrijven dienen de Code te volgen. Ze mogen echter wel afwijken van de bepalingen en richtlijnen ervan (maar niet van de beginselen) mits ze elke afwijking rechtvaardigen.

De Raad van Bestuur heeft als doelstelling vooropgezet om de principes en bepalingen van de Code zo nauwgezet mogelijk na te leven, maar is van mening dat bepaalde afwijkingen van de bepalingen van de Code gerechtvaardigd zijn.  Zo is niet een meerderheid van bestuurders onafhankelijk. De Raad van Bestuur telt momenteel als gevolg van recente wijzigingen in de Raad van Bestuur slechts één onafhankelijk bestuurder. Het echter de bedoeling dat de Raad van Bestuur in de toekomst minstens drie onafhankelijk bestuurders telt.

De Raad van Bestuur is van mening dat de vennootschap, met uitzondering van de hierboven toegelichte afwijking, voldoet aan alle principes en bepalingen uit de Code.

Op 12 maart 2009 heeft de Commissie Corporate Governance de editie 2009 van de Belgische Corporate Governance Code (‘Code 2009’) gepubliceerd. Ze is voorlopig enkel beschikbaar in het Engels. De Nederlandse versie zal einde mei 2009 beschikbaar zijn. De Code 2009 vervangt de vorige versie van 2004. De Code 2009 zal eveneens beschikbaar worden gesteld op deze website met toelichting bij eventuele afwijkingen.

Accentis Insider Trading
Accentis Corporate Governance Charter