Corporate Governance

Accentis hecht veel belang aan een correcte en transparante informatieverstrekking aan zijn belanghebbenden: aandeelhouders, partners, huurders, leveranciers en anderen. De corporategovernanceprincipes, de principes van deugdelijk bestuur, zijn dan ook de basis voor de dagelijkse besluitvoering.

Op 17 mei 2019 heeft de Commissie Corporate Governance de editie 2020 van de Belgische Corporate Governance Code gepubliceerd. De Code 2020 is de derde editie van de Belgische Corporate Governance Code en vervangt de eerdere versies die in 2004 en 2009 werden gepubliceerd.

Belgische Corporate Governance Code 2020

Corporate governance wordt in de Belgische Corporate Governance Code gedefinieerd als een reeks regels en gedragingen op basis waarvan vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. De Code is gebaseerd op het pas-toe-of-leg-uit-principe. De vennootschap kan beslissen af te wijken van de Code met betrekking tot specifieke aangelegenheden, met dien verstande dat zulke afwijkingen moeten worden bekendgemaakt en verantwoord.

De raad van bestuur van de vennootschap heeft als doelstelling vooropgezet om de principes van de Code zo nauwgezet mogelijk na te leven, maar is van mening dat bepaalde afwijkingen van de principes van de Code gerechtvaardigd zijn. De raad van bestuur is van mening dat de vennootschap, met uitzondering van de toegelichte afwijkingen, voldoet aan alle principes uit de Corporate Governance Code.