Jaarverslagen

Het boekjaar van Accentis loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het jaarverslag wordt op de website geplaatst zodra het beschikbaar is. Een kopie van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen zoals neergelegd bij de Nationale Bank is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op de hoofdzetel van de vennootschap.

De publicaties van de (half)jaarcijfers kunnen geraadpleegd en gedownload worden in de rubriek persberichten. Wie zich inschrijft op onze mailinglijst ontvangt alle persberichten ook automatisch.

Klik op een van de titels om het jaarverslag van uw keuze te openen. Downloaden kan ook: klik met de rechtermuisknop op de titel en volg de instructies op het scherm. Om de pdf-bestanden te lezen, hebt u Adobe Acrobat Reader nodig – Acrobat Reader downloaden

Download als PDF

Download als ZIP