Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventig miljoen euro. Het is verdeeld in één miljard tweehonderdzevenenzestig miljoen zevenhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvierentwintig aandelen en is volledig volgestort.

  • Totaal kapitaal: 70.000.000,00 EUR
  • Totaal aantal gewone aandelen: 1.267.745.224
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (noemer): 1.267.745.224

De aandelen van de vennootschap kunnen de vorm aannemen van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Meer informatie over het toegestaan kapitaal, wijziging van het kapitaal en stortingen en de bevoegdheden van de raad van bestuur in dat verband, de aard van de aandelen en de uitoefening van rechten verbonden aan de aandelen is te vinden in titel II artikel 5 tot en met 17 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.