Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 70.000.000,00 euro en is volledig volgestort.

  • Totaal maatschappelijk kapitaal: 70.000.000,00 euro
  • Totaal aantal gewone aandelen: 1.267.745.224
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (noemer): 1.267.745.224

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerde aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Meer informatie over het toegestaan kapitaal, wijziging van het kapitaal en stortingen en de bevoegdheden van de raad van bestuur in dat verband, de aard van de aandelen en de uitoefening van rechten verbonden aan de aandelen is te vinden in titel II artikel 5 tot en met 17 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap de dato 11 juni 2012.