Prospectussen

Prospectussen en aanverwante informatie

Kapitaalverhoging – Verplicht openbaar bod door Punch International: Op 30 juni 2008 heeft Accentis alle aandelen overgenomen van Punch Property International nv, de vastgoedvennootschap van de Punch International-groep. Daarnaast werden ook bindende overeenkomsten gesloten voor de verkoop en overname van vrijwel alle overige onroerende goederen van de Punch International-groep en enkele verbonden partijen. De aankoop werd initieel gefinancierd met een lening van 87 miljoen euro verstrekt door Punch International.

Op 10 oktober werd door Accentis een kapitaalverhoging ten belope van 88 miljoen euro uitgevoerd, middels conversie van zijn schuld aan Punch International. Hierdoor werd Punch International de nieuwe referentieaandeelhouder van Accentis en had het de verplichting een openbaar bod uit te brengen op de resterende Accentis-aandelen. Het verplicht openbaar bod werd geopend op 9 december en afgesloten op 22 december 2008. De notering van de nieuwe aandelen werd aangevraagd en toegekend.

Het biedprospectus, de noteringsaanvraag en alle gerelateerde informatie kunt u onderaan deze bladzijde raadplegen. Downloaden kan ook: klik met de rechtermuisknop op de omschrijving en volg de instructies op het scherm. Om het pdf-bestand te lezen, hebt u Adobe Acrobat Reader nodig – Acrobat Reader downloaden.