Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten in aanwezigheid van een notaris.

De bijzondere algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

De oproeping gebeurt volgens de bepalingen van artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze wordt eveneens op deze bladzijde en op de homepagina van deze website geplaatst. Volmachtformulieren worden telkens te gelegener tijd ter beschikking gesteld.

Bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen