Raad van bestuur

Vandaag telt de raad van bestuur ZES leden:

Naam Lopende termijn*
Jacques de Bliek 2024
Gerard Cok 2024
Iep Invest nv, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen 2024
Bimmor bv, vast vertegenwoordigd door Bruno Holthof 2027
Miedec bv, vast vertegenwoordigd door Mieke De Clercq 2024
Axelle Vanthournout 2028

*De benoemingstermijn van de leden van de raad van bestuur loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar vermeld naast de naam van elke bestuurder.

Onafhankelijk bestuurders

Jacques de Bliek,  Miedec bv, vast vertegenwoordigd door Mieke De Clercq, Axelle Vanthournout zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van principe 3.5 van de Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Voorzitter

De heer Jacques de Bliek treedt op als voorzitter van de raad van bestuur.

Werking en bevoegdheden

De werking van de raad van bestuur en zijn bevoegdheden worden uitgebreid beschreven in de artikelen 18 tot en met 23 van de gecoördineerde statuten en het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

De gecoördineerde statuten van de vennootschap kan u raadplegen onder de rubriek Informatie voor de aandeelhouders/Statuten. Het Corporate Goverance Charter van de vennootschap kan u raadplegen onder de rubriek Corporate Governance/Corporate Governance Charter.