Corporate Governance Charter

In toepassing van de Belgische corporategovernancecode van 2020 (‘Corporate Governance Code’ of ‘Code’) en artikel 3:6 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft Accentis in zijn corporategovernancecharter (‘Corporate Governance Charter’ of ‘Charter’) toelichting bij de principes van deugdelijk bestuur (‘corporate governance’). Dit Corporate Governance Charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap op 14 april 2020.

De Corporate Governance Code wordt hierbij als referentiecode gehanteerd. De Code is gebaseerd op het pas-toe-of-leg-uit-systeem (‘comply or explain’). Het Charter vult de principes betreffende deugdelijk bestuur aan vervat in de Code, in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de statuten van de vennootschap.

Corporate Governance Charter