Benoemings- en remuneratiecomité

Bevoegdheden

Het benoemings- en remuneratiecomité is onder andere belast met de benoeming en de bepaling van de bezoldigingen van het management en het voordragen van kandidaat-bestuurders aan de algemene vergadering.

Samenstelling

Het benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit drie niet-uitvoerende bestuurders, die over de deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid beschikken. Een meerderheid van de leden moet onafhankelijk bestuurder zijn.

Naam Lopende termijn*
Axelle Vanthournout** 2028
Gerard Cok 2030
Iep Invest nv, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen 2030

*De benoemingstermijn van de leden loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar vermeld naast de naam van elke bestuurder.

** Onafhankellijk bestuurder

Vergadering

Het benoemings- en remuneratiecomité vergadert jaarlijks minstens tweemaal, en, indien nodig, ad hoc. De Chief Executive Officer wordt ook telkens uitgenodigd, behalve bij de bespreking van zijn benoeming en/of vergoeding.

Remuneratiebeleid