Benoemings- en remuneratiecomité

Bevoegdheden

Het benoemings- en remuneratiecomité is belast met de benoeming en de bepaling van de bezoldigingen van het management en het voordragen van kandidaat-bestuurders aan de algemene vergadering.

Samenstelling

Het benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit drie niet-uitvoerende bestuurders. Minstens een van hen is onafhankelijk bestuurder:

Naam Lopende termijn*
Jacques de Bliek** 2022
Gerard Cok** 2022
Iep Invest nv, vast vertegenwoordigd door Gerda Gysel 2022

*De benoemingstermijn van de leden loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar vermeld naast de naam van elke bestuurder.

** Onafhankellijk bestuurder

Vergadering

Het benoemings- en remuneratiecomité vergadert jaarlijks minstens eenmaal, en, indien nodig, ad hoc. De Chief Executive Officer wordt ook telkens uitgenodigd, behalve bij de bespreking van zijn benoeming en/of vergoeding.