Aandeelhoudersstructuur

Op basis van de noemer van 1.267.745.224 (totaal aantal stemrechten) en de relevante kennisgevingen die de vennootschap tot 30 september 2018 heeft ontvangen, ziet de structuur van het aandeelhouderschap er als volgt uit:

Aandeelhouder Aantal stemrechten Percentage van het totaal
Iep Invest nv 841.381.144 66,37%
Publiek 426.364.080 33,63%
Totaal 1.267.745.224 100,00%

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 2 mei 2007 en de statuten van de vennootschap kunnen worden verstuurd naar investor.relations@accentis.com.

Ontvangen kennisgevingen zijn steeds beschikbaar op deze website in de rubriek transparantieverklaringen.