Aandeelhoudersstructuur

Op basis van de noemer van 1.267.745.224 (totaal aantal stemrechten) en de relevante kennis- en berichtgevingen die de vennootschap heeft ontvangen, ziet de structuur van het aandeelhouderschap er als volgt uit:

Aandeelhouder Aantal stemrechten Percentage van het totaal
Iep Invest nv 841.381.144 66,93%
Publiek 426.364.080 33,07%
Totaal 1.267.745.224 100,00%

Sinds september 2013 wordt de vennootschap gecontroleerd door Iep Invest.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de statuten van de vennootschap kunnen worden gestuurd naar investor.relations@accentis.com.

Ontvangen kennisgevingen zijn steeds beschikbaar op de website in de rubriek Transparantieverklaringen.