Auditcomité

Bevoegdheden

Het auditcomité is belast met de volgende opdrachten:

  • de controle en beoordeling van de halfjaarcijfers van de dochterondernemingen;
  • de bespreking met de revisoren van hun auditplan en de eindejaarscontrole;
  • de selectie, evaluatie, aanstelling en vervanging van de revisoren van de verschillende ondernemingen van de groep;
  • het bepalen van de waarderingsregels; en
  • het vastleggen van systemen voor en toezicht houden op de werking van de interne en externe controle, en het uitwerken van maatregelen inzake handel met voorkennis en marktmanipulatie.

Samenstelling

Het auditcomité bestaat uit drie niet-uitvoerende bestuurders. Minstens een van hen is onafhankelijk bestuurder:

Naam Lopende termijn*
Miedec bvba, vast vertegenwoordigd door Mieke De Clercq** 2022
Jacques de Bliek** 2022
Iep Invest nv, vast vertegenwoordigd door Gerda Gysel 2022

*De benoemingstermijn van de leden loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar vermeld naast de naam van elke bestuurder.

** Onafhankelijk bestuurder

Vergadering

Het auditcomité vergadert minstens twee keer per jaar ter voorbereiding van de halfjaarresultaten en de eindejaarscijfers, en, indien nodig, ad hoc. De commissaris, de Chief Executive Officer en de Chief Financial Officer worden uitgenodigd op vergaderingen van het auditcomité.