Auditcomité

Bevoegdheden

Het auditcomité is onder andere belast met de volgende opdrachten:

  • de controle en beoordeling van de (half)jaarcijfers van de dochterondernemingen;
  • de bespreking met de revisoren van hun auditplan en de eindejaarscontrole;
  • de selectie, evaluatie, aanstelling en vervanging van de revisoren van de verschillende ondernemingen van de groep;
  • het bepalen van de waarderingsregels;
  • het vastleggen van systemen voor en toezicht houden op de werking van de interne en externe controle en het uitwerken van maatregelen inzake handel met voorkennis en marktmanipulatie;
  • de monitoring en beoordeling van de onafhankelijkheid van de commissaris.

Samenstelling

Het auditcomité bestaat uit drie niet-uitvoerende bestuurders. Minstens één lis moet onafhankelijk zijn.

Naam Lopende termijn*
Miedec bv, vast vertegenwoordigd door Mieke De Clercq** 2027
Gerard Cok** 2030
Iep Invest nv, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen 2030

*De benoemingstermijn van de leden loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar vermeld naast de naam van elke bestuurder.

** Onafhankelijk bestuurder

Vergadering

Het auditcomité komt samen telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn taken naar behoren te vervullen en minstens tweemaal per jaar. De commissaris en de CFO worden uitgenodigd op de vergaderingen van het auditcomité.